[:vi]Kích thước xe container chuẩn và thịnh hành trên thị trường[:]